Psalm

De psalm van de week:Je kunt de psalm van de week oefenen op www.psalmboek.nl.

Psalm 54 vers 1

O God, verlos mij uit den nood,
En red door Uwen naam mijn leven;
Mijn rechtzaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed,
Neig tot mijn rede gunstig d' oren,
En wil mijn bitt're klacht verhoren;
Zo word' ik uit den angst gered.

Geen opmerkingen: